Η Ροδόχρους Νόσος ή Ροδόχρους Ακμή εμφανίζεται με επίμονο ερύθημα, εκτεταμμένη ευρυαγγείωση, βλατίδες, φλυκταινίδια, ερυθηματώδεις πλάκες, σε μέσης ηλικίας γυναίκες και άνδρες. Η Νόσος είναι αγνώστου αιτιολογίας, έχει χρόνιο χαρακτήρα και παρουσιάζει υφέσεις κι εξάρσεις.

Η θεραπεία περιλαμβάνει αντιβιοτική από του στόματος αγωγή και PulseDye Laser, στα 595nm. Η χρήση του ειδικού αυτού Laser θεραπεύει την ευρυαγγείωση κι ελαττώνει το ερύθημα, καθώς επίσης μειώνει τον αριθμό των υποτροπών, τη βαρύτητα και τη διάρκεια των εξάρσεων.