Εμφανίζεται στα βλέφαρα, κοντά στον έσω κανθό. Μπορεί να είναι από 2-30mm σε μήκος. Συχνά είναι συμμετρικά και πολλές φορές τείνουν να ενοποιηθούν. Εμφανίζονται, κυρίως, σε μέσης ηλικίας γυναίκες. Συναντάται συχνά σε γυναίκες που εμφανίζουν ηπατοπάθεια ή χολοκυστοπάθεια.

Επίσης, είναι συχνές σε άτομα με οικογενή υπερχοληστεριναιμία, αν και παραπάνω από τους μισούς από εκείνους που εμφανίζουν ξανθέλασμα έχουν φυσιολογικές τιμές χοληστερίνης, τριγλυκεριδίων, λιπιδίων στο αίμα.

Η θεραπεία γίνεται με εφαρμογή του CO2 Laser.