Χαρακτηρίζεται από πολλαπλές, κυκλικές, σε σχήμα θόλου, βλατίδες, οι οποίες εμφανίζουν ομφαλό και περιέχουν “τυρώδες” περιεχόμενο. Οι περιοχές που εμφανίζονται είναι το πρόσωπο αλλά και ο κορμός, τα άκρα, τα γεννητικά όργανα.

Η θεραπεία τους γίνεται με τη χρήση CO2 Laser, μετά από τοπική αναισθησία.