Οι επιδερμιδικοί σπίλοι είναι συγγενείς και οι συχνότεροι είναι οι μυρμηκιώδεις επιδερμιδικοί σπίλοι.

Η θεραπεία τους είναι με CO2 Laser.